Een snelle werkhervatting
is voor iedereen beter.

Reïntegratie spoor 1 & 2

In samenwerking met ArboVarea en Varea Reïntegratie kan er reïntegratie worden ingezet om zieke werknemers binnen of buiten het bedrijf weer passend werk te laten verrichten. Het is belangrijk dat deze werknemers op een snelle en geleidelijke manier het werk gaan hervatten. Al is het voor 'n uur per dag of enkele uren per week. Werkhervatting is eerder een voorwaarde voor herstel dan andersom.

Spoor 1

Na enkele weken, als duidelijk is wat de beperkingen zijn, kan er gestart worden met reïntegratie binnen het bedrijf. Er wordt gekeken wat voor werk op dat moment passend is, of passend gemaakt kan worden. Eventueel kan een bedrijfsarts een opbouwschema vaststellen voor een geleidelijke terugkeer in het arbeidsproces. Contact met collega's en de werkplek is beter dan thuiszitten.
Het 1e spoortraject wordt uitgevoerd door ArboVarea uit Hoorn.

Spoor 2

Als er binnen de eigen organisatie onvoldoende duurzame werkhervatting (meer) mogelijk is, wordt gekeken naar passend werk bij een andere werkgever. Daarvoor moet een reïntegratietraject 2e spoor worden opgestart, waarin de mogelijkheden om te werken duidelijk worden. Vervolgens wordt geïnventariseerd welke werkgevers daarbij in aanmerking komen. Deze werkgevers worden op de juiste manier benaderd, eventueel voor een werkervaringsplek.
Het 2e spoortraject wordt uitgevoerd door Varea Reïntegratie uit Hoorn.

Download de folders:

06-10671053 info@arbeidsdeskundige-joskonijn.nl © 2022 Jos Konijn RAD